Seçkinler Grup
Danışmanlık
Eğitim
OSGB Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli İş Başmüfettişi Canpolat CERAN liderliğinde 2008 yılında faaliyetine başlayan Seçkinler Grup, konusunda deneyimli uzman kadrosuyla sürekli büyüyen ve kendini geliştiren kurumsal yapısıyla DANIŞMANLIK, EĞİTİM, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ / OSGB HİZMETLERİ sunmaktadır.


Danışmanlık

Seçkinler Grup olarak, çalışma hayatındaki soru ve sorunlarınıza pratik çözümler bularak mevcut ve muhtemel risklerinizi azaltıyor ve mevzuata uygun bir çalışma sistemi kurmanıza yardımcı oluyoruz.

Devamını oku

Eğitim

Seçkinler Grup olarak, çalışma hayatında İşçi-İşveren ilişkilerini düzenleyen İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı konularında Eğitim Hizmetleri sunmaktayız.

Devamını oku

OSGB Hizmetleri

Seçkinler Grup olarak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yanısıra alanında uzman ekibimizle, çalışanlarınızın hayatlarına dokunarak iş sağlığı ve güvenliği alanında kültürel bir dönüşüm sağlıyoruz.

Devamını oku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, basta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri isleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşımaktadır.

Bu Kanun gerçek kişilere ait olan kişisel verilerin işlenmesini konu almaktadır dolayısıyla bu verileri (otomatik veya değil) bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen tüm gerçek ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamındadır.

Hizmetlerimizden Bazıları

Kısa kısa


İş Hukuku Uygulamaları, SGK Uygulamaları, İstihdam Teşvikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Vergi Uygulamaları ve Uyuşmazlıkları, KOSGEB Destekleri, AR-GE ve Tasarım Teşvikleri, Yönetim-İşletme-Pazarlama başta olmak üzere konusunda deneyimli uzman kadrosuyla sürekli büyüyen ve kendini geliştiren kurumsal yapısıyla DANIŞMANLIK, EĞİTİM, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ / OSGB HİZMETLERİ sunmaktadır.


Kurumumuz, kendine ait binasında özel derslikleri, stüdyosu, akıllı tahta uygulamaları ve tecrübeli uzman ekibiyle üstlendiği hizmetleri titizlikle yürütmektedir.

İş Hukuku Uygulamaları Danışmanlığı
Hem iş yerinde yapılması gereken rutin iş ve işlemleri yapıp hem de yukarıda belirttiğimiz kişi, kurum ve kavramlarla sorun yaşamadan çalışma ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmek zor olmasa gerek.
İşte bu noktada SEÇKİNLER GRUP bünyesindeki yer alan uzman ekip üyeleri devreye girerek, karmaşık ve maliyetli çalışma sisteminden sizi kurtarıp, yasal, güncel, ekonomik, anlaşılması ve uygulanması kolay bir çalışma sistemi kurmanıza yardımcı oluyor...
SGK Prim Teşvik Danışmanlığı
Öncelikle teşvikleriniz olup olmadığını ücretsiz olarak analiz ediyor, araştırıyoruz. Daha sonra sizinle bu hususta bir sözleşme yaparak işimize başlıyoruz. Tespit ettiğimiz tutarı, bir sonraki ayda ödeyeceğiniz SGK Primine mahsup ederek fazla ödediğiniz primlerin size geri iadesini sağlıyoruz.
Ayrıca, cari aylar için teşvik kapsamındaki personelleri belirleyerek, yeni işe aldığınız veya alacağınız kişiyi teşvikten yararlandırmak, her ay ödediğiniz primlerden de daha az sigorta primi ödemenizi sağlıyoruz.
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
SEÇKİNLER GRUP bünyesinde yer alan “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMUMUZ” 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 18/10/2012 tarih ve 78-İG sayı ile ve 01.12.2015 tarih ve 331-İG sayılı yazıları ile YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURUMU olup, kurulduğu tarihten bu yana A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini bünyesinde gerçekleştirmektedir.
İşyeri Hekimliği Eğitimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 001/01 nolu “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” yetki belgesiyle yetkilendirilen Seçkinler Akademi, İşyeri Hekimliği/DSP ve İş Güvenliği Uzmanlığı temel eğitimlerini sürdürmektedir.

İşyeri Hekimliği eğitimine, Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanmış hekimler katılabilir.
İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli (DSP) Eğitimi
İş Sağlığı Hizmetlerinin yürütülmesinde 10 işçiden fazla çalışanı bulunan ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde; İşyeri Hekimi ile birlikte “Diğer Sağlık Personeli” istihdamı zorunluluğu da getirilmiştir. Yönetmelikte;

Hemşire
Çevre Sağlığı Teknisyeni
Acil Tıp Teknisyeni
Sağlık Memuru bölümlerden mezun kişiler ( DSP ) Diğer Sağlık Personeli olabilir.

Diğer sağlık personeli temel eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda ÖSYM tarafından yapılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Diğer Sağlık Personeli belgesi verilmektedir.
Uzaktan Eğitim - Temel İSG Eğitimi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 17. Maddesi uyarınca İşverenler; çalışanların “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini” almasını sağlar.
İSG temel ve tekrar eğitimlerinin iş yeri tehlike sınıfına göre ve belirli periyotlarda 8, 12 ve 16 saat olarak verilmesi zorunludur. Mevzuatta yapılan değişiklikle, tekrar eğitimlerinin UZAKTAN EĞİTİM olarak da verilebileceği hükme bağlanmıştır.
Grubumuz bünyesinde yer alan AKADEMİMİZ eğitmenlerince mevzuata uygun olarak hazırlanan ÇALIŞANLARIN TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ şifreli/uzaktan eğitim olarak https://temelisg.com aldırabilirsiniz.
İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı “OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi “olarak 6331 sayılı İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre İşyeri Hekimi (gerekiyorsa diğer sağlık personeli, iş yerinizin tehlike sınıfına uygun olarak da A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirilir.

Firmalara özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile sağlık ve güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri yapılarak konu ile ilgili dokümanlar hazırlanır.
İşyeri Hekimliği Hizmetleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı “OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi “olarak, 6331 sayılı İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun olarak “işyeri hekimi(gerekiyorsa diğer sağlık personeli” ile iş yerinizin tehlike sınıfına uygun olarak A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları görevlendirilir.
İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelileri “İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre konu çalışmalarını yürütürler.
Mühendislik Kontrollleri
İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.
İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
Ortam Ölçümleri
Çalışanların işyeri ortamından kaynaklanan meslek hastalığı risklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçümlerdir. Ortamdaki Gaz, Toz, Gürültü, Titreşim ve Termal Konfor Şartları (Isı, Nem, Hava Akımı) vs. oranlarının bilinmesi işçilerin bir meslek hastalığı riski ile karşı karşıya olup olmadıklarını ortaya koyar.

İş güvenliği alanında yapılan en önemli belirleme çalışmalarından biri olarak ortam ölçümleri, çalışanların sağlığı ile ilgili risk oluşturabilecek her türlü etkenin ölçülmesi çalışmasına verilen addır. Bu sayede alınabilecek tedbirler listelenir ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği riskleri azaltılır veya tümüyle ortadan kaldırılır.

Bize yazınTebrikler. Mesajınız başarıyla gönderildi...
Hata, Lütfen tekrar deneyin. Mesajınız gönderilemedi.

İşletmeler..!

SGK Teşviklerinden Dolayı Alacağınız Olabilir!


Temel İSG

Eğitimlerini Uzaktan Alabileceğinizi Biliyormusunuz?


İzin Verin !

Aldığınız İSG Hizmetlerini Denetleyelim


Akademimizde

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Devam etmektedir.


Seçkinler Grup

HakkımızdaDeğerlerimiz

Kurumumuz, vizyonuyla sizleri geleceğe taşıyacak, misyonuyla en iyi hizmetleri sizlere sunacak ve bu hizmetleri yerine getirirken yüksek değerleriyle hareket edecektir.
SEÇKİNLER GRUP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli İş Başmüfettişi Canpolat CERAN liderliğinde 2008 yılında faaliyetine başlamıştır. İş Hukuku Uygulamaları, SGK Uygulamaları, İstihdam Teşvikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Vergi Uygulamaları ve Uyuşmazlıkları, KOSGEB Destekleri, AR-GE ve Tasarım Teşvikleri, Yönetim-İşletme-Pazarlama başta olmak üzere konusunda deneyimli uzman kadrosuyla, kuruluşundan günümüze sürekli büyüyen ve kendini geliştiren kurumsal yapısıyla DANIŞMANLIK, EĞİTİM, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ sunmaktadır.

SEÇKİNLER GRUP

İnsani ve evrensel değerler odaklı yaklaşımıyla,
İşyerlerinde güncel ve hukuka uygun bir çalışma sistemi kurarak, Verimli ve mutlu çalışanlar, Güçlü ve üreten işyeri oluşturulmasına katkı sağlar…
NEDEN SEÇKİNLER GRUP

İşin mutfağından geliyoruz. En iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Mevzuata hakim olmamızın yanısıra, müşterilerimize daha çok güven verebilmek için mevzuatı sürekli takip ediyoruz. İşimizin hassasiyetini biliyor ve sorumluluğumuzun farkındayız.


Canpolat CERAN
SEÇKİNLER GRUP
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İş Felsefemiz

İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerimizle işyerlerinde meydana gelebilecek İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARINI yapılacak kapsamlı bir "Risk Değerlendirmesi" çalışması ile ve bu çalışmada belirtilen faaliyetleri yaparak  "PROAKTİF BİR YAKLAŞIMLA" önlemeyi, Danışmanlık ve Eğitim faaliyetlerimizle de çalışma hayatına ilişkin bütün mevzuat bakımından işyerinin muhatap kalacağı mevcut ve muhtemel riskleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. 


Referanslarımız

Bazı