Türkiye Cumhuriyeti Anayasası


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)     Kanun Numarası                : 2709 Kabul Tarihi                      : 18/10/1982 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih : 9/11/1982      Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5    Cilt : 22 Sayfa : 3 ² Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız: “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”, Cilt 2 Sayfa […]


Devamını oku

İş Teftiş Tüzüğü-1475


İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/8/1979,    No : 7/17925 Dayandığı Kanunun Tarihi             : 25/8/1971,  No : 1475 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 28/8/1979,  No : 16738 Yayımlandığı Düsturun Tertibi       : 5,   Cildi : 18,   S. 358   BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Deyimler Kapsam: Madde 1 – Çalışma mevzuatının uygulanmasında müfettişlerce Devlet adına yapılacak […]


Devamını oku

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği-5510


SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta […]


Devamını oku

6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu


SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası                : 6356 Kabul Tarihi                      : 18/10/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih : 7/11/2012    Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5               Cilt : 53     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların […]


Devamını oku

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu


MESLEKİ EĞİTİM KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası                 : 3308 Kabul Tarihi                       : 5/6/1986 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 19/6/1986     Sayı  : 19139 Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5                 Cilt   : 26     BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve […]


Devamını oku

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu


                                İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU, TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE               İŞ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA EK VE GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ, İŞSİZLİK SİGORTASI KURULMASI, […]


Devamını oku

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası                 : 5510 Kabul Tarihi                       : 31/5/2006 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih : 16/6/2006      Sayı  : 26200 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5                 Cilt   : 45     BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar       Amaç     MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal […]


Devamını oku

4857 Sayılı İş Kanunu


İŞ KANUNU Kanun Numarası                : 4857 Kabul Tarihi                     : 22/5/2003 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/6/2003     Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5                 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve […]


Devamını oku

Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları Danışmanlığı


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uygulamaları kapsamında danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktayız. Hizmet başlıklarımız; Sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları, SGK Prim teşvikleri, Yurt içi ve yurt dışı emeklilik işlemleri, Ücret bordro düzenlemelerinde teknik detaylar,  Ücretlerden istisna edilebilecek kalemler, İş kazası ve meslek hastalığı incelemeleri, bununla ilgili hukuki süreçler, Bu […]


Devamını oku

İş Hukuku Uygulamaları Danışmanlığı


Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, yargı kararları, işveren, işçi, çırak, stajyer, yabancı çalışan, sigortasız işçi,  iş sözleşmesi, işçi özlük dosyası, iş süresi, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin, analık izni, babalık izni, mazeret izni, rapor, ücretler, ihbar, kıdem, tazminatlar, harcırah, sigorta, prim, vergi, istisna, bordro, ücret hesap pusulası, çalıştırma zorunluluğu, denkleştirme, serbest […]


Devamını oku